Leidimo laikinai gyventi atsiėmimas – užsieniečiui nedalyvaujant

Ne
MIGRIS
2020-09-04

Nuo š. m. rugsėjo 7 d. užsieniečiui išrašytą leidimą laikinai gyventi gali atsiimti užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar mokslo ir studijų institucija nepriklausomai nuo to, ar užsienietis yra deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje. Nuo šiol taip pat suteikiama galimybė užsieniečių, kurie kreipėsi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo šeimos susijungimo pagrindu, leidimus laikinai gyventi paimti Lietuvos Respublikos piliečiui ar užsieniečiui, pas kurį atvykstama šeimos susijungimo tikslu.

Užsienietis, per Lietuvos migracijos informacinę sistemą (MIGRIS) pildydamas prašymą išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, šiame prašyme galės nurodyti, kad išrašytą leidimą laikinai gyventi atsiimtų užsienietį įdarbinęs arba jį įdarbinti įsipareigojantis darbdavys, priimančioji įmonė ar mokslo ir studijų institucija, o jei užsienietis atvyksta (atvyko) šeimos susijungimo tikslu, – kad išrašytą leidimą laikinai gyventi atsiimtų Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, pas kurį atvykstama šeimos susijungimo tikslu.

Kol nėra įdiegtos MIGRIS funkcinės galimybės nurodyti šios informacijos, užsienietis, atvykęs į Migracijos departamentą, kartu su prašymu išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi galės pateikti laisvos formos prašymą įteikti išrašytą leidimą laikinai gyventi darbdaviui, priimančiajai įmonei, mokslo ir studijų institucijai ar šeimos nariui, pas kurį atvykstama. Šį prašymą galės pateikti atsiimti išrašyto leidimo laikinai gyventi atvykęs asmuo.

Pažymime, kad leidimus laikinai gyventi galės atsiimti ne tik juridinio asmens vadovas, bet ir kitas juridinio asmens darbuotojas, pateikęs juridinio asmens išduotą įgaliojimą arba turintis įgaliojimą, sudarytą informacinių technologijų priemonėmis, ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Jeigu užsienietis nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje, atsiimant leidimą laikinai gyventi reikės pateikti užsieniečio (vyresnio nei 18 metų) pasirašytą gyvenamosios vietos deklaraciją ir dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su šia deklaracija.

Atkreipiame dėmesį, kad atsiimant leidimą laikinai gyventi, reikalinga išankstinė registracija per MIGRIS adresu www.migracija.lt, išankstinio vizito dėl pagaminto dokumento atsiėmimo laikas rezervuojamas tame Migracijos departamento teritoriniame skyriuje, kuriame buvo priimtas užsieniečio prašymas dėl leidimo išdavimo ar keitimo.