null Vilniaus skyrius ieško klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistų

Darbo skelbimas
2021-11-16
  • Migracijos departamentas skelbia atrankas į Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas (3 pareigybės) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6–6,6; nuo 1062 iki 1168,2 Eur neatskaičiavus mokesčių, atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį; darbo vieta Vilniuje).

2021-11-16 skelbimų Nr. 75065, Nr. 75066 ir Nr. 75067.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai el. būdu per Valstybės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) prašymų teikimo modulį priimami iki 2021 m. lapkričio 30 d. imtinai.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentus informuosime jų gyvenimo aprašyme nurodytu el. paštu.

  • Migracijos departamentas skelbia atrankas į Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas (2 pareigybės) (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6–6,6; nuo 1062 iki 1168,2 Eur neatskaičiavus mokesčių, atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį; darbo vieta Vilniuje).

2021-11-18 skelbimų Nr. 75147 ir Nr. 75149.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai el. būdu per Valstybės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) prašymų teikimo modulį priimami iki 2021 m. gruodžio 2 d. imtinai.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentus informuosime jų gyvenimo aprašyme nurodytu el. paštu.

 

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 8408.