null Siūlomas klientų aptarnavimo specialisto darbas Kaune

No
Team
2022-07-13

Migracijos departamentas skelbia atrankas į Kauno skyriaus klientų aptarnavimo specialisto, darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,5–8,1; nuo 1357,5–1466,1 Eur neatskaičiavus mokesčių, atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį).
Skelbimų Nr. 80928; 80930. Dokumentai el. būdu per Valstybės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) prašymų teikimo modulį priimami iki 2022 m. liepos 26 d.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentus informuosime jų gyvenimo aprašyme nurodytu el. paštu.
Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 219 8436.