null Migracijos departamento specialistai mokėsi atpažinti prekybos žmonėmis aukas

2019-11-12

Šių metų lapkričio mėnesį Migracijos departamento specialistams buvo surengti mokymai, kaip atpažinti prekybos žmonėmis aukas.

Minėtuose mokymuose dalyvavo šešiasdešimt klientų aptarnavimo srityje dirbančių Migracijos departamento specialistų.

Mokymus vedė Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė. Centro vadovė apžvelgė pagrindines prekybos žmonėmis formas, paaiškino jų paplitimo mastą Lietuvoje, taip pat nurodė tendencijas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, siekiant atpažinti prekybos žmonėmis aukas.

Susitikimo metu nemažai dėmesio buvo skirta atpažinti prostitucijos, fiktyvių santuokų, nelegalaus darbo aukas, paaiškinta, kaip bendradarbiauti su kitomis institucijomis, siekiant aukoms suteikti visapusišką pagalbą.