null Migracijos departamentas skelbia atrankas į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigas (2 pareigybės)

2020-02-11

Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialistų (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6–6,6 (nuo 1056 iki 1161,6 Eur neatskaičiavus mokesčių), atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį; darbo vieta Vilniuje).

2020-01-10 skelbimų Nr. 63165, 63168.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai el. būdu per Valstybės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) Prašymų teikimo modulį priimami iki 2020 m. vasario 24 d.

Apie pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentus informuosime jų gyvenimo aprašyme nurodytu el. paštu.

Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 8408.