null Migracijos departamentas skelbia atranką į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas

Atranka
2020-09-22

Migracijos departamentas ieško Vilniaus skyriaus klientų priėmimo ir aptarnavimo specialisto  (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6–6,6; nuo 1056 iki 1161,6 Eur neatskaičiavus mokesčių, atsižvelgiant į darbuotojo profesinio darbo patirtį; darbo vieta Vilniuje).


2020-09-21 skelbimo Nr. 66659.


Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.


Dokumentai el. būdu per Valstybės tarnybos informacinės sistemos (VATIS) prašymų teikimo modulį priimami iki 2020 m. spalio 5 d.


Apie pokalbio datą, laiką ir vietą pretendentus informuosime jų gyvenimo aprašyme nurodytu el. paštu.


Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 8408.