Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kas gali gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi?

Užsieniečių teisinę padėtį reglamentuojančio Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 str. nustatyti leidimų laikinai gyventi išdavimo užsieniečiams pagrindai.

Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ar keičiamas užsieniečiui, jeigu:

 • jis turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę (41 str.), 
 • jis yra lietuvių kilmės asmuo (42 str.)
 • yra šeimos susijungimo atvejis (43 str.),
 • jis ketina dirbti (44 str.),
 • jis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą (441 str.),
 • jis perkeliamas įmonės viduje (442 str.)
 • jis užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje (45 str.),
 • jis ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu (451 str.
 • jis ketina mokytis (46 str.),
 • jam yra nustatyta globa (rūpyba) arba jis yra paskirtas globėju (rūpintoju)  (47 str.), 
 • jam leidžiama pasilikti gyventi Lietuvos Respublikoje, kadangi jis yra ar buvo prekybos žmonėmis arba nelegalaus darbo auka ir bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaiga arba teismu kovojant su prekyba žmonėmis ar su nusikaltimais, susijusiais su prekyba žmonėmis arba su nelegaliu darbu (491 str.);
 • jis ketina pagal darbo sutartį, sudarytą su Lietuvos Respublikoje įregistruota mokslo ir studijų institucija, dirbti kaip dėstytojas, atlikti mokslinius tyrimus ir (arba) eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus kaip tyrėjas (492 str.); 
 • jis kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje yra įgijęs ilgalaikio gyventojo statusą ir turi tos valstybės išduotą leidimą gyventi (493 str.).

Leidimas laikinai gyventi taip pat gali būti išduodamas užsieniečiui, jeigu jam suteikta laikinoji ar papildoma apsauga, dėl pavojingos organizmo būklės jis negali išvykti ir jam reikalinga neatidėliotina būtinoji medicinos pagalba, taip pat jeigu užsieniečio negalima išsiųsti iš Lietuvos Respublikos.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-09-14 07:53:35