Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     
Spausdinti

2018-01-22  2017 metų II pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvoje

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainės www.migracija.lt skyriuje „Statistika ir ataskaitos“ skelbia išankstinius 2017 m. II pusmečio pagrindinius migracijos rodiklius Lietuvoje.

2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje gyveno 49 385 užsieniečiai, iš jų – 12 810 Rusijos, 11 892 Ukrainos, 9 229 Baltarusijos piliečiai. Minėtų valstybių piliečiai sudarė 68,7 proc. (2017 m. sausio 1 d. – 65,9 proc.) visų užsieniečių, gyvenančių Lietuvoje, skaičiaus. Nors bendras Lietuvos gyventojų skaičius, palyginti su 2017 m. sausio 1 d., sumažėjo 1,3 proc., tačiau joje gyvenančių užsieniečių skaičius per praėjusius metus padidėjo net 13,3 proc. Ypač sparčiai didėjo Ukrainos (44,7 proc.) ir Baltarusijos (34,5 proc.) piliečių skaičius, o Rusijos piliečių skaičius mažėjo (6,2 proc.). Lietuvoje gyvenančių užsieniečių dalis tarp visų Lietuvos gyventojų 2018 m. sausio 1 d. sudarė 1,76 proc. (2017 m. sausio 1 d. buvo 1,53 proc.).

Didžiausią gyvenančių Lietuvoje užsieniečių dalį sudaro užsieniečiai, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvoje – 50,5 proc. (prieš metus – 45,4 proc.). Per vienerius metus užsieniečių prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi padaugėjo net 57,2 proc.

Praėjusių metų II pusmetį, palyginti su 2016 m. II pusmečiu, sumažėjo užsieniečiams išduotų Šengeno vizų skaičius (13,4 proc.). Tam turėjo įtakos praėjusių metų kovo mėnesį įsigaliojęs bevizis režimas Gruzijos piliečiams ir birželio mėnesį – Ukrainos piliečiams. Tačiau net 76,4 proc. padidėjo išduotų užsieniečiams nacionalinių vizų skaičius – 2017 m. II pusmetį išduotos 17 352 nacionalinės vizos.

Nors į Europos Sąjungą praėjusį pusmetį vėl atvyko pakankamai daug prieglobsčio prašytojų, tačiau tai esminės įtakos Lietuvai neturėjo – jų daugėjo Lietuvai vykdant ir prieglobsčio prašytojų perkėlimo programas. 2017 m. II pusmetį buvo gauti 320 užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį Lietuvoje (prieš metus – 312 užsieniečių prašymų), iš jų 37,2 proc. pateikė perkelti į Lietuvą užsieniečiai. Absoliuti dauguma perkeltųjų į Lietuvą užsieniečių – Sirijos piliečiai.

2017 m. II pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2016 m. laikotarpiu, padidėjo užsieniečių, kurie buvo neįleisti į Lietuvą, skaičius (5,4 proc.). Daugiausia neįleista buvo Rusijos (1 120) ir Baltarusijos (830) piliečių. Būtina pažymėti, kad Lietuvoje labai efektyviai vykdomos užsieniečių grąžinimo į trečiąsias valstybes priemonės: 2017 m. II pusmetį buvo įvykdyti 86,0 proc. priimtų sprendimų dėl užsieniečių grąžinimo ir 100 proc. – dėl užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos.

Per 2017 m. II pusmetį, kaip ir anksčiau, daugėjo asmenų, įgijusių Lietuvos pilietybę (neįskaitant įgijusių gimimu), ypač ją atkuriant, tai yra daugiausia dvigubos pilietybės atvejai. Lietuvos pilietybę įgijo 1 404 asmenys, iš kurių 1 247 asmenims ji buvo atkurta, arba atitinkamai 26,8 ir 36,7 proc. daugiau nei per 2016 m. atitinkamą laikotarpį. Lietuvos pilietybės neteko 335 asmenys, arba 18,1 proc. mažiau, palyginti su 2016 m. II pusmečiu.

 

Atgal