Dokumentai, patvirtinantys teisę nuolat gyventi LR

Dokumentas, patvirtinantis ES piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, yra vidaus reikalų ministro nustatytos formos pažyma ES piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti (Įstatymo 104 straipsnio 3 dalis).

ES piliečio šeimos nariui arba kitam asmeniui, kuris pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, jeigu jie nėra ES piliečiai, jų teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti išduodama Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo nuolat gyventi šalyje kortelė (toliau – ES leidimo nuolat gyventi kortelė). Ši kortelė įforminama 10 metų, o praėjus šiam terminui – keičiama. Joje elektroniniu būdu fiksuojami ES piliečio šeimos nario biometriniai duomenys tapatybei patvirtinti – veido atvaizdas ir dviejų pirštų atspaudai, išskyrus Reglamente (EB) Nr. 1030/2002 numatytus atvejus (Įstatymo 104 straipsnio 4 dalis).

Grįžti 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-09 09:39:41