Tarnybiniai nusižengimai

 

Laikotarpis

Valstybės tarnautojų
 
padarytų tarnybinių
 
nusižengimų skaičius

Paskirtos galiojančios
 
tarnybinės nuobaudos

2017 m. I ketvirtis

3
 
(buvę valstybės
 tarnautojai)

-
 
(pasibaigęs nuobaudos
 
skyrimo laikas)

2017 m. II ketvirtis 1

-
 
(pasibaigęs nuobaudos
 
skyrimo laikas)

2017 m. III ketvirtis -
2017 m. IV ketvirtis -


Pranešimas apie padarytus tarnybinius nusižengimus

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-10 13:29:56