Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt

Tarpininkavimo raštas

Ne visų Lietuvos Respublikos juridinių asmenų vadovai yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsieniečiai, turintys Lietuvos Respublikoje jiems suteiktą asmens kodą, o asmens kodo neturint, šiuo metu esančiomis techninėmis priemonėmis, nėra galimybės pateikti tarpininkavimo raštą per elektroninių paslaugų informacinę sistemą ar šios sistemos priemonėmis įgalioti kitą asmenį tai padaryti. Siekiant užtikrinti nenutrūkstamą nacionalinių vizų išdavimo procesą, iki atskiro pranešimo, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų, kurių vadovai užsieniečiai neturi Lietuvos Respublikoje jiems suteikto asmens kodo, tarpininkavimo raštai gali būti teikiami popierine forma. Sukūrus technines priemones Lietuvos Respublikos juridinių asmenų vadovams, neturintiems Lietuvos Respublikoje suteikto asmens kodo, teikti tarpininkavimo raštus per elektroninių paslaugų informacinę sistemą ar šios sistemos priemonėmis įgalioti kitą asmenį tai padaryti, informacija apie tai bus paskelbta Migracijos departamento interneto svetainėje.

Kaip elektroniniu būdu pateikti tarpininkavimo raštą?
Informacija dėl tarpininkavimo rašto pildymo po 2019 m. rugsėjo 1 d.


  

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-03 15:46:21