Užsieniečio registracijos pažymėjimas

Prieglobsčio prašytojui , turinčiam teisę likti Lietuvos Respublikos teritorijoje, per 3 darbo dienas nuo prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje pateikimo dienos, yra išduodamas Užsieniečio registracijos pažymėjimas.

Užsieniečio registracijos pažymėjimas išduodamas bet kokio amžiaus prieglobsčio prašytojui.

Paskutinis atnaujinimas: 2016-05-05 14:33:55