Žinybiniai bendradarbiavimo susitarimai

Nr.

Pavadinimas

Pasirašyta

Įsigaliojo

1

Susitarimas dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Estijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo

1995.06.30

1995.06.30

2

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Rumunijos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas

1995.09

1995.09

3

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Čekijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas

1996.03.29

1996.03.29

4

Susitarimo dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Danijos Karalystės vidaus reikalų ministerijos

1996.05.17 1996.05.17

5

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Vengrijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas

1997.03.04

1997.03.04

6

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas

1993.07.16

1993.07.16

7

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kazachstano Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimmas

1993.11.07

1993.11.07

8

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas

1993.11.18

1993.11.18

9

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijos bendradarbiavimo susitarimas

1996.04.05

1996.04.05

10

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Ukrainos vidaus reikalų ministerijos susitarimas dėl bendradarbiavimo

2001.04.23

2001.04.23

11

Sutartis tarp Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos Vyriausybės dėl bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Graikijos Respublikos viešosios tvarkos ministerijos jų kompetencijos srityse

1995.06.26

1995.06.26

12

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Austrijos Respublikos federalinio vidaus reikalų ministro susitarimas dėl bendradarbiavimo kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir tarptautine nelegalia narkotikų apyvarta

2001.06.20  2001.06.20

13

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos bedradarbiavimo sutartis

 2001.03.26 

 2001.03.26 

14

 Susitarimas tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Tarptautinio migracijos politikos vystymo centro dėl bendradarbiavimo nekontroliuojamos migracijos klausimais

1996.06.04

1996.06.04

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-22 15:23:45