Tarptautinės organizacijos

Europos Sąjunga 
Europos Sąjungos Taryba
Europos Parlamentas
 
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Seimo Europos informacijos biuras
Europos prieglobsčio paramos biuras (European Asylum Support Office)
Europos pabėgėlių fondas  
Europos migracijos tinklas (European Migration Network)
Eurostat

Jungtinių Tautų organizacija (United Nations)
Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras (Office of the High Commissioner for Human Rights) 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba (UNHCR)
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos Regioninės atstovybės pareigūnas Vilniuje
Jungtinių Tautų vaikų fondas (United Nations Children's fund) 

Tarptautinė pabėgėlių teisių gynėjų organizacija (Refugees International) 
JAV pabėgėlių komitetas (U.S. Committee for Refugees)
Tarptautinė amnestija organizacija (Amnesty International on-line)
Tarptautinė darbo organizacija (International Labour Organization)
Tarptautinė migracijos organizacija (International Organization for Migration)

Tarptautinės migracijos organizacijos Migracijos informacijos centras „Renkuosi Lietuvą"

Savanoriško grįžimo ir reintegracijos programa
Tarptautinis migracijos politikos vystymo centras (International Centre for Migration Policy Development)

Tarptautinio migracijos politikos vystymo centro interaktyvusis migracijos žemėlapis 
Tarptautinis Raudonasis Kryžius (The International Committee of the Red Cross) 
 
Imigracijos tarnybų generalinių direktorių konferencija (General Directors’ Immigration Services Conference) 

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (Organization for Security and Co-operation in Europe)

Autentiškų tapatybės ir kelionės dokumentų internete viešas registras (PRADO)

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-26 16:31:12