Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     
Spausdinti

2016-12-02  Visa tiesa apie prieglobsčio prašytojų perkėlimą (tęsinys)

Prieš mėnesį, reaguodami į žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus apie neva „slepiamą“ tiesą apie prieglobsčio prašytojų perkėlimą iš kitų Europos Sąjungos valstybių, jau teikėme objektyvią informaciją apie perkėlimo procesus, jų esmę, turinį ir atitinkamą teisinį reglamentavimą (/index.php?1854091260). Šiandien norėtumėm pratęsti šią temą ir siūlome jums susipažinti su „sausais“, bet tiksliais perkėlimų iš kitų ES valstybių (Italijos ir Graikijos) skaičiais tiek Lietuvos, tiek visos ES kontekste.  

LIETUVOS ĮSIPAREIGOJIMAI  

Lietuvos perkėlimo iš kitų ES valstybių (relocation) kvota pagal Tarybos sprendimą 2015/1523: 255 asmenų iš Italijos ir Graikijos;  

Lietuvos perkėlimo iš kitų ES valstybių (relocation) kvota pagal Tarybos sprendimą 2015/1601: 98 asmenys iš Italijos ir 318 asmenų iš Graikijos.  

Tai nėra galutinė kvota, nes dalis jos, Vengrijai atsisakius kitų valstybių pagalbos, lieka nepaskirstyta.  

ĮGYVENDINIMO TERMINAI  

Tarybos sprendimas 2015/1523 galioja ir taikomas iki 2017-09-17, o Tarybos sprendimas 2015/1601 – iki 2017-09-26.  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 628 nustato bendrą perkėlimo projekto įgyvendinimo terminą – iki 2017-12-31.  

ĮGYVENDINIMO EIGA  

Įgyvendinant Tarybos sprendimus 2015/1523 ir 2015/1601, į Lietuvą iki gruodžio 2 d. buvo perkelti 185 prieglobsčio prašytojai iš Graikijos. Paskutinė (šiai dienai) prieglobsčio prašytojų grupė iš Graikijos atvyko į Lietuvą 2016-11-30.  

PALYGINIMAS SU KITŲ ES VALSTYBIŲ PRAKTIKA  

2016-11-28 Europos Komisija paskelbė atnaujintą Tarybos sprendimų 2015/1523 ir 2015/1601 įgyvendinimo statistiką (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf). Remiantis šiais duomenimis, Lietuva yra 17 vietoje iš 24 minėtus sprendimus įgyvendinančių ES valstybių narių pagal priskirtą perkeltinų prieglobsčio prašytojų kvotą. Daugiausia prieglobsčio prašytojų įsipareigojo perkelti tokios valstybės, kaip Vokietija, Prancūzija, Ispanija, Lenkija, Olandija. Nepaisant to, pagal jau faktiškai perkeltų asmenų skaičių minėtos informacijos paskelbimo diena Lietuva buvo 9 vietoje iš 24 valstybių. Skaičiuojant procentais nuo priskirtos kvotos, pagal įsipareigojimų įvykdymą informacijos paskelbimo diena Lietuva buvo 5 vietoje iš 24 valstybių, įvykdžiusi daugiau negu ketvirtadalį (25,8 proc.) pagal Tarybos sprendimus 2015/1523 ir 2015/1601 numatytų perkėlimų. Tik 4 ES valstybės įvykdė didesnę dalį prisiimtų įsipareigojimų – Liuksemburgas (25,8 proc.), Latvija (30,6 proc.), Suomija (41,5 proc.) bei Malta (61 proc.).  

Atsižvelgus į tai, galima drąsiai teigti, kad Lietuva, vykdydama savo įsipareigojimus, tikrai neatsilieka nuo kitų valstybių ir tikrai nerizikuoja „apsijuokti prieš bendražyges“, kaip nepagrįstai linkę skelbti kai kurie Lietuvos apžvalgininkai.  

Atgal