Spausdinti

2015-05-11  Skelbiamas naujausias Migracijos metraštis

Šiandien visuomenei pristatomas 2014 metų migracijos metraštis. Tai jau vienuoliktasis Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtas leidinys, kurį galima skaityti ir interneto svetainėje www.migracija.lt.

Kaip ir kasmet, Metraštis pateikia gausią faktografinę ir statistinę informaciją apie migracijos procesus, daugiausia atspindinčius teisinę užsieniečių atvykimo ir gyvenimo Lietuvoje padėtį, taip pat pristatoma Lietuvos Respublikos pilietybės įsigijimo statistika.         

Skaičiai rodo, kad Lietuvoje, mažėjant bendram Lietuvos gyventojų skaičiui, ir toliau daugėjo užsieniečių: šių metų pradžioje jų gyveno beveik 40 tūkstančių, arba 12,7 proc. daugiau nei prieš metus.

Tačiau užsieniečių dalis tarp Lietuvos gyventojų nėra didelė – tik 1,37 proc. Pagal šį rodiklį mūsų šalis gerokai nusileidžia senosioms Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai yra atvykę iš 132 valstybių, daugiausia – iš Europos (81,2 proc.). Gausiausios užsieniečių bendruomenės – iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos. 

Praėjusiais metais beveik net trečdaliu (31 proc.) padaugėjo užsieniečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi ir ypač gausiai – tų užsieniečių, kurie teikė šiuos prašymus teisėtos veiklos pagrindu (net 1,6 karto). Šis pagrindas (6,6 tūkst.) kartu su šeimos susijungimo (5,5 tūkst.) bei darbo Lietuvoje (3,9 tūkst.) pagrindais sudarė beveik 88 proc. visų gautų prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi.

Ketvirčiu daugiau pernai pateikta prašymų (496) suteikti prieglobstį Lietuvoje. 24 užsieniečiams buvo suteiktas pabėgėlio statusas, 152 – papildoma apsauga.  

Šiame leidinyje taip pat tradiciškai pateikiama kovos su neteisėta migracija – užsieniečių, grąžintų į užsienio valstybes ir išsiųstų iš Lietuvos – statistika. Iš viso 1 887 asmenys grąžinti į užsienio valstybes (28 proc. daugiau nei per 2013 m.), 326 užsieniečiai išsiųsti iš Lietuvos (30 proc. daugiau).  

Metraštyje nemažai dėmesio skiriama ir Lietuvos pilietybės įgijimo (netekimo) dinamikai. Vis daugiau kitų šalių piliečių įgyja Lietuvos pilietybę, tačiau daugėja ir jos netenkančiųjų.

„Vienas svarbiausių praėjusių metų įvykių – užbaigtas įgyvendinti projektas „Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos piliečiams ir užsieniečiams“. Jo metu buvo sukurtos modernios elektroninės paslaugos, kurios palengvina ir supaprastina naudojimąsi kai kuriomis migracijos paslaugomis. Šis projektas yra esminių pokyčių migracijos paslaugų teikėjams ir gavėjams pradžia. Suvokdamas, kad esamų darbo metodų, naudojamų technologinių ir kitų sprendimų bei priemonių galimybės yra jau beveik išsemtos reaguojant į greitai besikeičiančią aplinką migracijos paslaugų teikimo srityje, Migracijos departamentas kartu su kitomis institucijomis pradėjo vykdyti naujo ilgalaikio projekto, kurio metu bus siekiama sukurti naujas elektronines migracijos paslaugas interesantams migracijos procedūrų procesus perkeliant į elektroninę erdvę, parengiamuosius darbus. Būsima elektroninė migracijos paslaugų sistema bus pažangi, efektyvi ir patogi jos naudotojams“, – Metraščio pratarmėje teigia Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas Janas Vidickas.     

Metraštyje pateikta informacija – ne vienos valstybės institucijos triūso rezultatas. Todėl, kaip ir kasmet, Metraščio rengėjai dėkoja šalies Prezidento institucijai, Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniam departamentui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Lietuvos statistikos departamentui, įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos – Valstybės sienos apsaugos tarnybai ir jai pavaldžiam Užsieniečių registracijos centrui, Policijos departamentui ir apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų migracijos padaliniams, Asmens dokumentų išrašymo centrui, – taip pat Gyventojų registro tarnybai už konstruktyvų bendradarbiavimą ir pagalbą rengiant šį metraštį. 

MD inf.

 

Atgal