Spausdinti

2017-04-04  Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ prieglobsčio prašytojas - tai užsienietis, kuris šio įstatymo nustatyta tvarka pateikė prašymą suteikti prieglobstį ir dėl kurio dar nėra priimtas galutinis sprendimas.

Prieglobsčio prašytojai, atvykę į Lietuvos Respubliką ir čia pateikę prašymus suteikti prieglobstį,  laukdami Migracijos departamento sprendimo, apgyvendinami Užsieniečių registracijos centre. Prieglobsčio prašytojui Migracijos departamento sprendimu taip pat gali būti leista apsigyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, jeigu pats prieglobsčio prašytojas to pageidauja.

Š. m. kovo 14 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 8 d. nutarimui Nr. 171 „Dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo reglamentuota trečioji alternatyva – galimybė apgyvendinti prieglobsčio prašytojus ir kitose apgyvendinimo vietose, kurios atitinka statybos, higienos ir gaisrinės saugos reikalavimus. Šių apgyvendinimo vietų sąrašą tvirtins Migracijos departamentas.

Į apgyvendinimo vietų sąrašą gali būti įtrauktos ir nevyriausybinėms organizacijoms ar privatiems asmenims priklausančios patalpos. Jeigu turite nenaudojamą butą, namą ar kitą gyvenamąją patalpą, kurią norėtumėte įtraukti į minėtą sąrašą, maloniai prašome susisiekti su Migracijos departamentu (el. paštu ieva.lukoseviciene@vrm.lt  arba tel. 8 5 219 8437).

Priimdamas sprendimus dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo gyvenamosiose patalpose, Migracijos departamentas atsižvelgs į žemiau pateikiamus kriterijus:

  1. Apgyvendinimo patalpų vieta – turi būti užtikrinama tinkama susijusių paslaugų teikimo vietos geografinė padėtis, t. y., viešųjų paslaugų, mokyklų, sveikatos priežiūros, socialinės paramos ir teisinės pagalbos, kasdienių prekių parduotuvių, valymo paslaugų ir laisvalaikio veiklos turi būti teikiamos apgyvendinimo patalpų vietoje arba apgyvendinimo patalpos turi būti nutolę tokiu atstumu, kurį galima įveikti pėsčiomis arba pasiekti viešuoju transportu.
  2. Kiekvienam prieglobsčio prašytojui apgyvendinimo patalpoje turi būti užtikrinamas minimalus vienam asmeniui tenkantis 4 m² plotas ir ne žemesnis kaip 2,10 m kambario aukštis.
  3. Apgyvendinimo patalpose turi būti užtikrinama pakankama, tinkama ir veikianti sanitarinė infrastruktūra (dušai / vonia, tualetai, praustuvai, nuolat tiekiamas karštas vanduo).
  4. Apgyvendinimo patalpose esančiuose miegamuosiuose turi būti pakankamai vietos, kurioje tilptų kiekvienam prieglobsčio prašytojui skirta lova ir spintelė.

Su apgyvendinimo vietų, kurios įtrauktos į apgyvendinimo vietų sąrašą, savininkais (valdytojais) ar subjektais, organizuojančiais apgyvendinimą, bus sudaromos sutartys dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo.


 

Atgal