Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Ką daryti praradus leidimą nuolat gyventi?

Užsienietis, praradęs leidimą nuolat gyventi, laisvos formos raštišką pranešimą pateikia asmeniškai savo gyvenamosios vietos teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui arba bet kuriai teritorinei policijos įstaigai, o esantis užsienio valstybėje – Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai užsienyje.

Pranešimą apie prarastą leidimą nuolat gyventi užsienietis taip pat gali pateikti elektroniniu būdu prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

Šiame pranešime užsienietis turi nurodyti leidimo nuolat gyventi praradimo aplinkybes ir prarasto leidimo nuolat gyventi duomenis (jei juos žino).

Paskutinis atnaujinimas: 2015-10-26 15:56:20