Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Informacija apie kvietimus užsieniečiams

Informuojame, kad Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos netvirtina kvietimų užsieniečiams.

Dėl informacijos kvietimų išdavimo ir jų patvirtinimo klausimais reikia kreiptis į teritorinės policijos įstaigos migracijos padalinį (adresai, telefonai, darbo laikas).

Fizinis arba juridinis asmuo (toliau – kvietėjas) prašymą patvirtinti kvietimą užpildo ir pateikia elektroniniu būdu prisijungęs prie Viešųjų paslaugų, susijusių su asmens ir kitų dokumentų išdavimu, konsultavimu, teikimo Lietuvos Respublikoje piliečiams ir užsieniečiams informacinės sistemos (https://epis.vrm.lt).

Sprendimą dėl kvietimo patvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti kvietimą priima migracijos tarnyba, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra kvietėjo deklaruota gyvenamoji arba buveinės registracijos vieta.

Per kalendorinius metus fizinis asmuo gali pateikti ne daugiau kaip 20, o juridinis asmuo – ne daugiau kaip 50 prašymų patvirtinti kvietimą. Vienu prašymu patvirtinti kvietimą gali būti prašoma patvirtinti kvietimą tik vienam užsieniečiui. Juridinis asmuo gali prašyti patvirtinti kvietimą tik užsieniečiui, kuris yra užsienio valstybės ūkio subjekto, su kuriuo juridinis asmuo siejamas verslo ryšiais, atstovas.

Kvietimas patvirtinamas per 3 darbo dienas, o kaina – 4,9 Eur.

Patvirtintas kvietimas patvirtina fizinio arba juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar juridinio asmens atstovybės, įregistruoto (-os) Juridinių asmenų registre (toliau – juridinis asmuo), įsipareigojimus:

• pasirūpinti, kad į Lietuvos Respubliką atvykstantis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas (tinkamoje gyvenamojoje patalpoje, kurioje kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, įskaitant ir kviečiamą (-us) užsienietį (-ius), tenka ne mažiau kaip 7 kvadratiniai metrai gyvenamojo ploto, arba viešbutyje, motelyje ar kitoje apgyvendinimo paslaugų teikėjo siūlomoje vietoje) jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint Šengeno vizą laikotarpiu;

• prireikus padengti užsieniečio grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-23 11:08:07