Patvirtintų įmonių sąrašas_SENAS

Patvirtintų įmonių sąrašą rasite čia.

Dažniausiai užduodami klausimai dėl vizų išdavimo ir Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo:

Kokiais atvejais užsieniečiai, atvykstantys į Lietuvą dirbti, būdami teisėtai Lietuvoje, gali pateikti dokumentus daugkartinei nacionalinei vizai gauti?

  Ar užsienietis daugkartinei nacionalinei vizai gauti gali pateikti nustatytos formos prašymą išduoti nacionalinę vizą, užpildytą ranka?
 

Kur Lietuvoje gali būti pateiktas prašymas daugkartinei nacionalinei vizai gauti?

 

Kokios profesijos patenka į trūkstamų profesijų sąrašą?

   Ar pateikiant prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą užsienietis turi dalyvauti asmeniškai, ar jo prašymą turi galimybę pateikti darbdavys?
  Kokie dokumentai gali patvirtinti užsieniečio turimą kvalifikaciją?
  Kokiam laikui gali būti išduota daugkartinė nacionalinė viza?
  Kada galima prašyti naujos daugkartinės nacionalinės vizos, kai jau buvo išduota nacionalinė viza?
  Ar gali užsienietis kreiptis dėl naujos daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo, nepasibaigus turimos vizos galiojimo laikui?
  Ar gali užsienietis kreiptis dėl naujos daugkartinės nacionalinės vizos išdavimo, kai jo nacionalinė viza buvo panaikinta?

Ar užsienietis, turėdamas daugkartinę nacionalinę vizą, gali keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas?
  Ar užsienietis, turintis galiojančią daugkartinę nacionalinę vizą, išduotą studijų pagrindu, gali dirbti pagal darbo sutartį?
Ar užsienietis, padavęs prašymą išduoti nacionalinę vizą, gali pradėti dirbti?
Kokiais atvejais nereikia legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) užsienyje išduodamų dokumentų?
Kur galima rasti daugiau informacijos apie dokumentų pateikimą ir nacionalinių vizų išdavimą?
Kaip skaičiuojamas daugkartinės nacionalinės vizos 5 mėnesių galiojimo terminas, kai užsienietis prašymą išduoti vizą pateikia tuo pagrindu, jog pateikė prašymą išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę?  
Ar turi užsienietis kreiptis dėl naujos daugkartinės nacionalinės vizos, jeigu keičia darbdavį?
Kaip turi būti užpildytas ir pateiktas įmonės tarpininkavimo raštas?
Kas gali būti įtraukti į Patvirtintų įmonių sąrašą?
Kokie yra privalomieji kriterijai, norint patekti į Patvirtintų įmonių sąrašą?
Kokie yra papildomi kriterijai, norint patekti į Patvirtintų įmonių sąrašą?
Kaip pateikti prašymą dėl įtraukimo į Patvirtintų įmonių sąrašą?
Kokiam laikui įmonė įtraukiama į Patvirtintų įmonių sąrašą?

Kokiais atvejais įmonė gali būti išbraukta iš Patvirtintų įmonių sąrašo?

Kokie įrašymo į Patvirtintų įmonių sąrašą privalumai?
Ar užsienietis gali kreiptis dėl vizos, jei atvyksta į įmonę, kuri nėra įtraukta į Patvirtintų įmonių sąrašą?

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-01 07:59:25