Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt

Valstybės rinkliavų sąrašas

Valstybės rinkliava už paslaugas (įmokos kodas – 5740) mokama į vieną iš šių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) sąskaitų.

Asmens dokumentai  

Asmens be pilietybės kelionės dokumentas 

Išdavimas arba keitimas

28 Eur

Išdavimas arba keitimas skubos tvarka per 7 darbo dienas nuo prašymo priėmimo

43 Eur

Užsieniečio pasas

Išdavimas arba keitimas

35 Eur

Pabėgėlio kelionės dokumentas

Išdavimas arba keitimas

28 Eur

Leidimai gyventi  

Leidimas laikinai gyventi LR (toliau vadinama – leidimas laikinai gyventi)

Prašymo išduoti/pakeisti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimas:

 

bendra tvarka

86 Eur

skubos tvarka*

172 Eur

Leidimo laikinai gyventi įforminimas:

 

bendra tvarka

28 Eur

skubos tvarka*

56 Eur

LR ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje (toliau – leidimas nuolat gyventi)

Prašymo išduoti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas:

 

bendra tvarka 

43 Eur

skubos tvarka*

86 Eur

Prašymo pakeisti leidimą nuolat gyventi nagrinėjimas:

 

 bendra tvarka

11 Eur

skubos tvarka*

22 Eur

Leidimo nuolat gyventi įforminimas:

 

bendra tvarka

28 Eur

skubos tvarka*

56 Eur

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelė

Dokumentų išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę tvarkymas

20 Eur

Dokumentų pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę tvarkymas

5,70 Eur

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelės išdavimas arba pakeistos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelės išdavimas

8,60 Eur

Pažyma ES valstybės narės piliečiui jo teisei gyventi arba nuolat gyventi LR patvirtinti

Išdavimas arba keitimas

8,60 Eur

Vizos ir kvietimai  

Vizos   

Prašymų išduoti nacionalinę vizą (D) svarstymas, sprendimų dėl nacionalinės vizos (D) išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimas LR

60 Eur

Išduotos Šengeno vizos galiojimo laikotarpio ir (ar) buvimo trukmės pratęsimas

30 Eur

Fizinio ar juridinio asmens kvietimas

Kvietimo patvirtinimas

4,90 Eur

Lietuvos Respublikos pilietybė  

Prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimas     

dėl LR pilietybės atkūrimo

41 Eur

dėl LR pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka

50 Eur

dėl LR pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka

51 Eur

dėl LR pilietybės suteikimo išimties tvarka

51 Eur

dėl LR pilietybės grąžinimo

53 Eur

dėl LR pilietybės atsisakymo

35 Eur

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantis pažymėjimas  

prašymo išduoti pažymėjimą nagrinėjimas

15 Eur

prašymo pakeisti pažymėjimą nagrinėjimas

6,30 Eur

pažymėjimo išdavimas arba keitimas

2,90 Eur

Lietuvių kilmę patvirtinantis pažymėjimas  

prašymo išduoti pažymėjimą nagrinėjimas

12 Eur

prašymo pakeisti pažymėjimą nagrinėjimas

6,30 Eur

pažymėjimo išdavimas arba keitimas

2,90 Eur

  * nuo 2014-02-01

Paskutinis atnaujinimas: 2015-08-11 12:49:20