Migracija

  1. Išsamus planas dėl konkrečių priemonių kovojant su nelegalia imigracija ir nelegaliu žmonių gabenimu Europos Sąjungoje (2002/C 142/02) (anglų kalba).
  2. Bendri CIREFI pasikeitimo duomenimis principai (9987/98 CIREFI 48).
  3. 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Tarybos Bendrieji Veiksmai 97/11/TVR, priimti Tarybos pagal Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnį dėl vienodos leidimų apsigyventi formos.
  4. 1996 m. kovo 4 d. Tarybos išvados 4272/96 ASIM 6 ir 5457/96 ASIM 37 dėl readmisijos sąlygų būsimose mišriose sutartyse.
  5. 1994 m. lapkričio 30 d. Tarybos rezoliucija dėl leidimo trečiųjų valstybių piliečiams atvykti į valstybių narių teritoriją studijuoti.
  6. 1993 m. birželio 1 d. Rekomendacija WGI 1516 dėl trečiųjų šalių piliečių, neteisėtai gyvenančių ir dirbančių, patikrinimo ir išsiuntimo.
  7. 1992 m. lapkričio 30 d. Rekomendacija WGI 1266 dėl valstybių narių praktikos išsiuntimo klausimais.
  8. 1992 m. lapkričio 30 d. Rekomendacija WGI 1266 dėl tranzito, susijusio su išsiuntimu.
  9. 1992 m. birželio 11 d. Ministrų priimtas dokumentas WGI 1506 REV 1 dėl pripažįstamų / nepripažįstamų kelionės dokumentų.

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-13 12:14:22