101 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, jeigu jis yra Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos narys, kuris atvyksta kartu su juo arba pas jį (101 str. 1d. 4 p.), turi pateikti:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (duomenims sutikrinti su prašyme nurodytais ES piliečio duomenimis);
 3. dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
   
  • santuoką patvirtinantį dokumentą arba registruotos partnerystės sutartį, kai ES pilietis atvyksta kartu su ES piliečiu ar pas ES pilietį, turintį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktus, arba kartu su LR piliečiu ar pas LR pilietį (toliau – ES pilietis, turintis teisę gyventi LR) kaip sutuoktinis ar registruotas partneris; arba
    
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, tiesioginis palikuonis, kuriam nesukakę 21 metai arba kuris yra išlaikytinis, ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus; arba
    
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, jo sutuoktinio ar asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomas tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis, ir išlaikymą patvirtinančius dokumentus.
    
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR sugyventinis, su kuriuo jis pastaruosius 3 metus palaiko nuolatinius santykius (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis, jų vaikų gimimo liudijimai); arba
    
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis yra išlaikomas ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR; arba
    
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES pilietis tvarko bendrą namų ūkį su ES piliečiu, turinčiu teisę gyventi LR (pvz., bendra būsto nuomos ar paskolos būstui įsigyti sutartis); arba
    
  • dokumentus, patvirtinančius, kad ES piliečiui dėl rimtų sveikatos priežasčių būtinai reikalinga asmeninė ES piliečio, turinčio teisę gyventi LR, priežiūra (pvz., gydymo įstaigos pažyma).

Prie prašymo pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas šia pažyma, išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą arba keitimą.

Grįžti

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-30 15:39:00