Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kas priima sprendimą išduoti leidimą laikinai gyventi ir jį išduoda?

Sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo užsieniečiui priima Migracijos departamentas.

Sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo užsieniečiui priima migracijos tarnyba, išskyrus atvejus, kai sprendimą pakeisti leidimą laikinai gyventi priima Migracijos departamentas.

Sprendimą dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo užsieniečiui priima Migracijos departamentas, kai:

  • užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4² punkte (užsienietis yra perkeliamas įmonės viduje) arba jis yra nurodyto užsieniečio šeimos narys;
  • užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 10 punkte (užsienietis, kuriam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje) nustatytu pagrindu;
  • užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 5¹ punkte (užsienietis, kuris ketina užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu) arba Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1, 2, 2¹ ar 2² punkte (užsienietis yra įmonės dalyvis ar vadovas) nustatytu pagrindu arba jis yra nurodyto užsieniečio šeimos narys;
  • užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo kitu Įstatyme nustatytu pagrindu, nei tuo, pagal kurį buvo išduotas jo turimas leidimas laikinai gyventi.

Pateikiant dokumentus leidimui laikinai gyventi įforminti, užsieniečio buvimas Lietuvos Respublikoje turi būti teisėtas.

Migracijos departamentui arba migracijos tarnybai priėmus sprendimą išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi, užsienietis, gavęs apie tai pranešimą, dėl leidimo įforminimo turi kreiptis į migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą, arba į migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

Užsienietis, pateikęs prašymą išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi Migracijos departamentui, leidimą laikinai gyventi gali įforminti Migracijos departamente arba migracijos tarnyboje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis ketina deklaruoti gyvenamąją vietą arba yra deklaravęs gyvenamąją vietą (užsienietis prašyme išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi turi nurodyti, kur pageidauja įforminti leidimą laikinai gyventi). 

Sprendimas išduoti (pakeisti) leidimą laikinai gyventi nesuteikia teisės užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje be vizos arba viršyti bevizio buvimo laiką. 

Sprendimas išduoti (pakeisti) užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje netenka galios, jei užsienietis  juo nepasinaudoja 3 mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos. 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-30 08:35:43