Kurie ES piliečiai ir jų šeimos nariai įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje?

Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams taikomos tokios pat nuostatos, kaip ir ES piliečiams ir jų šeimos nariams

ES pilietis įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu jis (Įstatymo 104 straipsnio 1 dalis):

  1. teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus;
  2. turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka;
  3. yra lietuvių kilmės asmuo;
  4. atvyko gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su Lietuvos Respublikos piliečiu kaip jo šeimos narys.

Teisę nuolat gyventi įgijusio ES piliečio šeimos nariai arba kiti asmenys, kurie pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, taip pat įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu jie teisėtai gyveno joje pastaruosius 5 metus su ES piliečiu arba jie yra ES piliečio, kuris turi teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatyta tvarka arba yra  lietuvių kilmės asmuo, šeimos nariai (Įstatymo 104 straipsnio 2 dalis).

Teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje taip pat įgyja pagal Įstatymo 101(1) straipsnį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje išsaugoję ES piliečio šeimos nariai, kurie teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje pastaruosius 5 metus (Įstatymo 104 straipsnio 2 dalis).

Teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje taip pat suteikiama ES piliečiui arba jo šeimos nariui, kuris teisėtai gyveno Lietuvos Respublikoje trumpiau negu 5 metus, jeigu jis atitinka bent vieną iš Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų. Tokiam ES piliečiui arba jo šeimos nariui įgijus teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, šią teisę įgyja ir kartu su juo Lietuvos Respublikoje gyvenantys šeimos nariai.

ES valstybės narės pilietis, turintis pažymą ES valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ir kurio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu gimė vaikas, nepaisant jo gimimo vietos, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo jo vaiko gimimo dienos turi kreiptis į teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybą, kurios aptarnaujamoje teritorijoje ES valstybės narės pilietis ketina deklaruoti ar yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas ar siekia būti įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą dėl pažymos ES valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti ar ES leidimo nuolat gyventi kortelės jam išdavimo.

Vaikui, gimusiam ES valstybės narės piliečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, išduodamas toks pat kaip abiejų tėvų ar vieno iš jų turimas dokumentas. Šis dokumentas galioja tiek, kiek galioja vienam iš vaiko tėvų išduotas dokumentas (Įstatymo 1054 straipsnis).

Pastaba. Įstatymo 104 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą 5 metų terminą nutraukia teismo paskirtos laisvės atėmimo bausmės atlikimo laikas (Įstatymo 104 straipsnio 8 dalis).

 Grįžti 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2016-01-21 07:45:57