2. Pateikiami dokumentai

Asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka yra išduotas lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas, paduoda:

  • prašymą dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą;
  • vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jeigu šie asmens duomenys buvo pakeisti po lietuvių kilmę patvirtinančio dokumento išdavimo asmeniui;
  • dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis. Tais atvejais, kai kitos valstybės teisėje nenustatyta pilietybės atsisakymo ar netekimo įgijus kitos valstybės pilietybę procedūrų arba šios procedūros neatitinka protingumo kriterijų, pridedamas notaro patvirtintas asmens, kuris prašo suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę supaprastinta tvarka, pareiškimas, kad atsisako kitos valstybės pilietybės, kartu jis pateikia ir šio pareiškimo oficialų vertimą į užsienio valstybės, kurios pilietis asmuo yra, valstybinę kalbą, jeigu toks pareiškimas surašytas lietuvių ar kitos valstybės kalba;
  • pažymą, išduotą kompetentingos užsienio valstybės, kurioje iki atvykimo į Lietuvos Respubliką asmuo gyveno arba šiuo metu gyvena, institucijos, patvirtinančią, kad nėra aplinkybių, nurodytų Pilietybės įstatymo 22 straipsnio 3 punkte;
  • rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė, jeigu dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka kreipiasi asmuo, turintis kitos valstybės pilietybę.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-26 08:20:09