Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     
Spausdinti

2018-05-03  Apie imigraciją į Lietuvos Respubliką per 2018 metų pirmuosius 4 mėnesius

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia naujausią informaciją apie užsieniečių imigraciją į Lietuvos Respubliką per 2018 m. pirmuosius 4 mėnesius.

Pažymėtina, kad užsieniečių atvykimo gyventi darbo, studijų, šeimos susijungimo bei kitais pagrindais į Lietuvos Respubliką apimtys ir toliau sparčiai didėjo. Tokia tendencija yra stebima jau pastaruosius kelerius metus. Atsižvelgus į užsieniečio planuojamo buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje trukmę, minėtais pagrindais jiems išduodamos daugkartinės nacionalinės vizos, leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Per šių metų pirmuosius 4 mėnesius užsieniečiams buvo išduotos 14 865 daugkartinės nacionalinės vizos, suteikiančios teisę būti Lietuvos Respublikoje ne ilgiau kaip 1 metus, arba net 2 kartus daugiau, palyginus su 2017 m. analogiško laikotarpio rezultatais, kai buvo išduota 7 400 daugkartinių nacionalinių vizų.

2018 m. sausio – balandžio mėnesiais, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, didėjo ir priimtų sprendimų išduoti užsieniečiams leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius: šiais metais leista apsigyventi 4 777 užsieniečiams arba 51,8 proc. daugiau (2017 m. buvo leista 3 147 užsieniečiams). Gautų užsieniečių prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičius per šių metų pirmuosius 4 mėnesius, palyginus su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 12,3 proc. Šiemet jau gauti 4 929 užsieniečių prašymai išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Pagal užsieniečių pilietybę daugiausia daugkartinių nacionalinių vizų šiemet buvo išduota Ukrainos piliečiams (8 703 vizos) arba 58,5 proc. bendro jų skaičiaus, Baltarusijos piliečiams (3 955 vizos) arba 26,6 proc. bendro jų skaičiaus. Trečiojoje vietoje – Rusijos piliečiai, tačiau išduodamų daugkartinių nacionalinių vizų skaičius yra nežymus (473 vizos arba 3,2 proc. bendro jų skaičiaus). Ypač sparčiai per metus, palyginus šių metų 4 mėnesių rezultatus su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo išduodamų daugkartinių nacionalinių vizų skaičius Ukrainos piliečiams – net 2,1 karto. Tiek Ukrainos, tiek ir Baltarusijos piliečiams nacionalinės vizos yra išduodamos nemokamai. 

Daugiausia priimtų teigiamų sprendimų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gavo Ukrainos piliečiai (2 685 arba 56,2 proc. bendro jų skaičiaus) bei Baltarusijos piliečiai (1 098 arba 23,0 proc.). Trečioje vietoje rikiuojasi Rusijos piliečiai – 258 sprendimai (5,4 proc.), ketvirtoje – Indijos piliečiai – 218 sprendimų (4,6 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad neigiamų sprendimų dalis visų priimtų sprendimų dėl prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje skaičiuje Ukrainos piliečiams sudarė 1,1 proc. (2017 m. – 2,9 proc.), Baltarusijos piliečiams – 1,9 proc. (1,5 proc.), Rusijos piliečiams – net 23,9 proc. (27,1 proc.), Indijos piliečiams – 0,9 proc. (9,4 proc.).

 

Absoliuti dauguma daugkartinių nacionalinių vizų (83,6 proc. jų bendro skaičiaus) yra išduodama užsieniečiams, kurie atvyksta dirbti į Lietuvos Respubliką (kurių profesija įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą – 8 963, užsienietis atvyksta į įmonę, kuri įtraukta į patvirtintų įmonių sąrašą – 2 215, turi Lietuvos darbo biržos išduotą leidimą dirbti – 802, komandiruojami – 451). Studijų tikslais atvykstantiems užsieniečiams buvo išduotos 724 daugkartinės nacionalinės vizos (4,9 proc. jų bendro skaičiaus).

Panaši situacija yra ir su priimtais sprendimais išduoti užsieniečiams leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje: užsieniečiai, kurių profesija įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą – 3 465 (72,5 proc. bendro jų skaičiaus), priimti studijuoti į mokslo ir studijų instituciją – 467 (9,8 proc.). Šiais metais leista apsigyventi Lietuvos Respublikoje 5 startuoliams, 59 užsieniečiams, dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą, 41 užsieniečiui, kuris yra įmonės vadovas ar dalyvis.

Net 81,9 proc. prašymų išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje šių metų sausio – balandžio mėnesiais užsieniečiai pateikė Vilniaus (1 824), Kauno (594), Klaipėdos (705), Šiaulių (916) migracijos padaliniuose. 2017 m. per tą patį laikotarpį minėtuose migracijos padaliniuose pateikiamų tokių prašymų dalis sudarė 74,3 proc. Vis daugiau užsieniečių, kurie atvyksta gyventi ir dirbti į Lietuvos Respubliką, koncentruojasi Lietuvos didžiuosiuose miestuose (2018 m. sausio 1 d. Vilniuje gyveno 16,7 tūkst. užsieniečių, Kaune – 3,2 tūkst., Klaipėdoje – 4,4 tūkst., Šiauliuose – 4,2 tūkst., Visagine – 2,1 tūkst. arba beveik 69 proc. visų savo gyvenamąją vietą savivaldybėse deklaravusių užsieniečių.

Dėl sparčiai besikeičiančių migracijos procesų šiais metais Ukrainos piliečiai, kurių Lietuvos Respublikoje jau gyvena 13 826 (26,8 proc. bendro užsieniečių skaičiaus), tarp užsieniečių tapo skaitlingiausia grupe (antroje – Rusijos piliečiai, kurių gyvena 12 418, trečioje – Baltarusijos piliečiai, kurių gyvena 9 698).

 

 

Atgal