Rezervuoti priėmimo laiką lapkričio mėnesiui bus galima nuo š. m. spalio 14 d. svetainėje www.migracija.lt

Spausdinti

2019-01-02  Įsigalioja įstatymo pakeitimai atvykstantiems sportininkams, treneriams

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) 45 straipsnio 1 dalies 3 punkto pakeitimas, kad leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis yra sportininkas, dalyvaujantis aukšto meistriškumo sporte, arba treneris, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos sporto įstatyme, atvykstantys į Lietuvos Respubliką užsiimti sporto veikla. Užsienietis, siekiantis gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi kaip sportininkas ar treneris, kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi turėtų pateikti šiuos dokumentus, patvirtinančius Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytą leidimo laikinai gyventi išdavimo pagrindą:

•sportinės veiklos sutartį; arba

•darbo sutartį;

•priimančio (kviečiančio) Juridinių asmenų registre įregistruoto viešojo juridinio asmens tarpininkavimo raštą, kuriame patvirtinama, kad užsienietis yra sportininkas, kuris varžosi su kitais asmenimis aukšto meistriškumo sporto varžybose, kurios organizuojamos pagal iš anksto paskelbtus nuostatus ir patvirtintas šios sporto šakos taisykles, siekdamas nugalėti varžovus ir tobulinti savo fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, arba kad užsienietis yra treneris, rengiantis sportininką (sportininkus) aukšto meistriškumo sporto varžyboms ir (ar) jam (jiems) vadovaujantis šiose varžybose. Tarpininkavimo rašte turi būti nurodytos varžybos, kuriose dalyvaus ar kurioms ruošis užsienietis. Naują tarpininkavimo rašto pavyzdį galima rasti čia.

 

Atgal