Spausdinti

2017-12-28  Migracijos departamento Resursų valdymo skyrius į savo komandą kviečia dokumentų tvarkytoją – darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį

Kokio žmogaus ieškome?

 • Turinčio aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 • Mokančio anglų arba rusų kalbą A2 lygiu.
 • Išmanančio teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimus.

Kokie darbai laukia?

 • Registruoti Migracijos departamentui adresuotus gautus ir vidinius Migracijos departamento dokumentus dokumentų valdymo sistemoje.
 • Rengti Migracijos departamento dokumentacijos planus bei jų papildymus, registrų sąrašus.
 • Vykdyti įslaptintų dokumentų administravimą, apsaugą ir kontrolę, rengti įslaptintus dokumentus išslaptinti;
 • Prireikus vežti korespondenciją į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeriją, kitas institucijas ar įstaigas.

Ką siūlome?

 • Įvadinį mokymą.
 • Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes.
 • Nepamainomą darbo patirtį dideliame, draugiškame, savo darbu tikinčiame kolektyve.

Pareigybės aprašymą rasite čia.

Pretendentai e. paštu mdinfo @vrm.lt turi pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 • Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
 • Gyvenimo aprašymą (CV). 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pretendentų prašymų laukiame iki 2018 m. sausio 5 d. (įskaitytinai).
Apie pokalbio datą, laiką ir vietą kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius pretendentus informuosime nurodytu e. paštu.
Išsamesnė informacija tel. (8 5) 219 8401.

Atgal