Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Užsieniečio pasas

Užsieniečio pasas – užsienio valstybės piliečiui, turinčiam teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, tačiau neturinčiam užsienio valstybės piliečio paso ar jį atitinkančio kelionės dokumento, skirto vykti į užsienio valstybę ir pripažinto Lietuvos Respublikoje, kuris yra pamestas, sunaikintas ar negaliojantis, ir dėl objektyvių priežasčių negalinčiam jo gauti iš savo kilmės valstybės kompetentingų įstaigų, išduodamas dokumentas, suteikiantis teisę užsienio valstybės piliečiui išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į Lietuvos Respubliką užsieniečio paso galiojimo laikotarpiu.

Užsieniečio pasas be galiojančio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas gyventi) arba be galiojančios Šengeno ar nacionalinės vizos užsieniečio pase nesuteikia užsienio valstybės piliečiui teisės sugrįžti į Lietuvos Respubliką.

Užsieniečio pasas užsienio valstybės piliečiui išduodamas Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 37 straipsnyje nustatytais pagrindais.

Užsieniečio paso išdavimas nepakeičia užsienio valstybės piliečio pilietybės.

Užsieniečio pasą turėti nėra privaloma, jis išduodamas užsienio valstybės piliečio prašymu.

Užsieniečio pasas išduodamas ir keičiamas užsienio valstybės piliečio turimo galiojančio leidimo gyventi (leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje) galiojimo laikotarpiui, bet ne trumpiau kaip 3 mėnesiams ir ne ilgiau kaip 5 metams, o jeigu laikinai negalima nuskaityti jokių užsienio valstybės piliečio pirštų atspaudų – ne ilgiau kaip 1 metams.

Išdavimo ir keitimo pagrindai

Dokumentų pateikimo vieta

Pateikiami dokumentai

Prašymo nagrinėjimo terminai

Sprendimo priėmimas

Dokumento išdavimas

Negaliojantis dokumentas

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-03 10:29:52