Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     
Spausdinti

2019-08-09  Keičiasi asmenų aptarnavimo tvarka LR pilietybės klausimais

Informuojame, jog nuo š. m. rugsėjo 2 d. prašymai ir dokumentai Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais Migracijos departamento centrinėje įstaigoje nebus priimami.

Asmenys prašymus ir dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės galės pateikti tik Migracijos departamento teritoriniuose skyriuose tiesiogiai atvykę, per įgaliotą asmenį ar kitą atstovą, taip pat elektroniniais ryšiais, o Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose tiesiogiai atvykę, arba elektroniniais ryšiais.

Dokumentai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės, teikiami elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Paštu ar per pasiuntinį pateikti prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nepriimami.

 

 

Atgal