Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     
Spausdinti

2019-03-14  Teismai patvirtina Migracijos departamento sprendimus

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos laimi vis daugiau administracinių bylų teismuose. Tai patvirtina paskutiniųjų ketverių metų statistika.

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, pagal kompetenciją atstovaujantis Lietuvos Respublikai teismuose, pastebi, kad ne tik daugėja asmenų teismams teikiamų skundų dėl Migracijos departamento sprendimų, bet Migracijos departamentas ir laimi vis daugiau bylų. Pradėtų bylų skaičius, lyginant 2015 metus su praėjusiaisiais, Vilniaus apygardos administraciniame teisme (toliau – VAAT) išaugo daugiau nei tris kartus, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (toliau – LVAT) – kone dešimt kartų.

Diagrama. Teismuose pradėtų bylų dėl Migracijos departamento sprendimų skaičius

 

Minėtas bylų skaičiaus augimas neabejotinai susijęs su augančiu užsienio valstybių piliečių skaičiumi Lietuvos Respublikoje.

Migracijos departamentui tenka dalyvauti VAAT ir LVAT nagrinėjant bylas dėl pilietybės, dėl sprendimo atsisakyti išduoti leidimą gyventi, jį pakeisti ar tokį leidimą panaikinti, dėl prieglobsčio nesuteikimo, dėl vizos, dėl draudimo atvykti į LR ir kt.

Nežiūrint į gana platų nagrinėjamų bylų spektrą ir kasmet augančius jų srautus, Migracijos departamentas džiaugiasi didėjančiu VAAT ir LVAT laimėtų bylų skaičiumi: 2017 m. Migracijos departamento sprendimas paliktas galioti VAAT 125 atvejais, LVAT – 95 (t. y. iš viso 87 proc.). 2018 metais Migracijos departamento VAAT laimėtos 149 bylos, LVAT – 183 (iš viso – 93 proc.).

„Migracijos departamentas nuolatos tobulina savo administracinę praktiką, atsižvelgdamas į teismų sprendimus, todėl departamento priimamų sprendimų kokybė auga. Tai atspindi teismuose laimėtų bylų procentas“ – sėkmės priežastį įvardijo Migracijos departamento direktorė E. Gudzinskaitė.

Daugiausia bylų 2017 metais būta dėl sprendimo atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi, jį pakeisti ar panaikinti – VAAT 279 bylos, LVAT – 108. Daugiausia tokių bylų nagrinėta ir 2018 metais: VAAT – 260, LVAT – 126. Daugiausia bylų nagrinėta pagal Rusijos piliečių skundus: 2017 metais VAAT nagrinėta 141 byla, 2018 metais – 117 bylų.

 

Atgal