Kas yra Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė?

Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelė – dokumentas, kuriuo patvirtinama Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario arba kito asmens, kuris pagal Europos Sąjungos teisės aktus naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, kurie nėra Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, teisė laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Šis dokumentas išduodamas ir keičiamas 5 metams arba numatomam Europos Sąjungos valstybės narės piliečio gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui, jei šis laikotarpis yra trumpesnis negu 5 metai.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-19 17:06:01