Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Kada kvietimas netvirtinamas?

Kvietimas nepatvirtinamas, jeigu kvietėjas:

  • fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas – nėra deklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje;
  • fizinis asmuo arba juridinio asmens vadovas ar įgaliotas atstovas – neturi galiojančio asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso, Lietuvos Respublikos piliečio paso, leidimo nuolat gyventi, leidimo laikinai gyventi, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai ar nuolat gyventi šalyje kortelės arba kelionės dokumento);
  • juridinis asmuo – neįregistruotas Juridinių asmenų registre;
  • negauna gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo (jų) įgaliotų asmenų aprašo 23 punkte nustatytu būdu patvirtinto sutikimo apgyvendinti kviečiamą užsienietį;
  • nesumoka valstybės rinkliavos už kvietimo patvirtinimą;
  • prašo patvirtinti kvietimą užsieniečiui, kuris yra įtrauktas į Užsieniečių, kuriems draudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką, nacionalinį sąrašą, arba užsieniečiui, dėl kurio į SIS II yra įvestas perspėjimas dėl draudimo jam atvykti ir apsigyventi;
  • tarpininkauja kitiems asmenims, norintiems, kad užsienietis laikinai atvyktų į Lietuvos Respubliką;
  • viršija nustatytą prašymų patvirtinti kvietimą per kalendorinius metus skaičių;
  • pateikia prašymą patvirtinti kvietimą anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki numatomos užsieniečio atvykimo datos;
  • pateikia tikrovės neatitinkančius duomenis.

PASTABOS:

1. Išskyrus atvejį, kai užsienietis dėl Šengeno vizos išdavimo kreipiasi į Lietuvos Respublikai atstovaujančią kitos Šengeno valstybės diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienyje, Kvietėjas gali elektroninių paslaugų informacinėje sistemoje atšaukti patvirtintą kvietimą, jeigu šio kvietimo pagrindu dar neišduota Šengeno viza.

2. Melagingų duomenų pateikimas kvietimams užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinti arba pagalba kitu neteisėtu būdu užsieniečiui gauti teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 541 straipsnį užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų. Toks pat administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 850 iki 1500 eurų.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-11 12:21:01