Spausdinti

2014-07-23  Naujausieji pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvos Respublikoje

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia pagrindinius 2014 m. I pusmečio migracijos rodiklius Lietuvos Respublikoje. Šių rodiklių paskelbimo tikslas – supažindinti visuomenę su naujausiais duomenimis apie užsieniečių skaičiaus pokyčius, taip pat pateikti informaciją dokumentų, patvirtinančių arba suteikiančių teisę gyventi užsieniečiams Lietuvos Respublikoje, išdavimo, laisvo asmenų judėjimo, vizų, Rusijos Federacijos piliečių tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją, leidimų gyventi, prieglobsčio, nelegalios migracijos ir Lietuvos Respublikos pilietybės srityse. 

          2014 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikoje gyveno 37 874 užsieniečiai, 4 779 iš jų – Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai. Nors Lietuvos Respublikos bendras gyventojų skaičius, palyginti su 2013 m. liepos 1 d., sumažėjo 0,9 procento, užsieniečių skaičius per tą patį laikotarpį padidėjo 9,9 procento. Todėl Lietuvos Respublikoje gyvenančių užsieniečių dalis bendrame Lietuvos Respublikos gyventojų skaičiuje padidėjo nuo 1,17 procento 2013 m. liepos 1 d. iki 1,29 procento 2014 m. liepos 1 d.

          2014 m. I pusmetyje užsieniečiams išduoti 4 097 leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba net 86,3 procento daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Beveik trečdaliu daugiau (34,0 procentai) užsieniečiams išduota ir Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje.

          Šengeno vizų išdavimas užsieniečiams šiek tiek sumažėjo – 214 tūkst. 2014 m. I pusmetyje (219 tūkst. 2013 m. I pusmetyje), tačiau išduotų nacionalinių vizų skaičius padidėjo 22,6 procento.

          2014 m. I pusmetį mažėjo ir Rusijos Federacijos piliečių, kuriems išduoti supaprastinto tranzito ir supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentai, vykimo srautai per Lietuvos Respublikos teritoriją, palyginti su tuo pačiu 2013 m. laikotarpiu: atitinkamai 28,6 procentais ir 9,3 procentais.

          Per šių metų pirmąjį pusmetį gauti 206 užsieniečių prašymai suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje arba 17,7 procento daugiau, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Beveik pusė visų prašymų buvo patenkinti, tai yra suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga. Palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, užsieniečių, kuriems suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, skaičius padidėjo daugiau kaip du kartus (nuo 45 iki 102 užsieniečių).

          Į Lietuvos Respubliką šių metų pirmąjį pusmetį dėl įvairių priežasčių buvo neįleisti 1,7 tūkst. užsieniečių arba 14,4 procento daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2013 m. Dėl padarytų įvairių pažeidimų iš Lietuvos Respublikos daugiau užsieniečių buvo grąžinta į užsienio valstybes arba jie buvo išsiųsti iš Lietuvos Respublikos: 2014 m. I pusmetį į užsienio valstybes buvo grąžinti 707 užsieniečiai, 150 užsieniečių buvo išsiųsta iš Lietuvos Respublikos (atitinkamai 6,6 procento ir 63,0 procento daugiau, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2013 m.).

         Vis daugiau užsieniečiams išduodama Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę ir Lietuvių kilmę patvirtinančių pažymėjimų (atitinkamai 82 ir 168). Šie pažymėjimai išduodami nuo 2013 m. sausio 1 d.

          2014 m. I pusmetį 638 užsieniečiai įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę (679 – per 2013 m. I pusmetį), 427 Lietuvos Respublikos piliečiai jos neteko (206 – per 2013 m. I pusmetį).

          Skelbiami naujausieji pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvos Respublikoje yra išankstiniai ir yra gauti iš Gyventojų bei Užsieniečių registrų. Rengiant minėtus rodiklius, naudotasi Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento duomenimis. Visų minėtų institucijų atstovams dėkojame už konstruktyvų bendradarbiavimą rengiant šią informaciją visuomenei.  

          Išsami informacija apie migraciją Lietuvos Respublikoje pateikiama kasmet skelbiamame Migracijos metraštyje.

Atgal