Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Asmens be pilietybės dokumentas

Asmens be pilietybės kelionės dokumentas (toliau – kelionės dokumentas) – asmeniui, neturinčiam užsienio valstybės pilietybės (toliau – asmuo be pilietybės), tačiau turinčiam dokumentą, suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, pagal 1954 m. Konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso nuostatas išduodamas dokumentas, suteikiantis teisę išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į Lietuvos Respubliką dokumento galiojimo laikotarpiu.

Prašymo išduoti (pakeisti) kelionės dokumentą pateikimą, priėmimą, pildymą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą, kelionės dokumento išdavimą ir keitimą, kelionės dokumento įteikimą ir jo galiojimą, kelionės dokumento negaliojimą, negaliojančių kelionės dokumentų naikinimą ir kelionės dokumento paėmimą reglamentuoja Asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimo, keitimo, paskelbimo negaliojančiu ir naikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1V-393 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-718 redakcija).

Nuo 2009 m. birželio 28 d. išduodami naujos formos kelionės dokumentai. Naujos formos kelionės dokumentas sukurtas atsižvelgiant į naujausius Europos Sąjungos reikalavimus ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas. Kelionės dokumento knygelėje yra 32 puslapiai ir polikarbonatinis asmens duomenų lapas, kuriame duomenys, nuotrauka ir parašas išgraviruoti lazeriniu įrenginiu. Į duomenų lape įdiegtą elektroninę laikmeną įrašomas asmens be pilietybės veido atvaizdas, pirštų atspaudai ir šie duomenys: vardas (-ai), pavardė, lytis, gimimo data, gimimo vieta (valstybės pavadinimas), asmens kodas, pilietybė.

Kelionės dokumento blanko privalomoji forma yra patvirtinta Vidaus reikalų ministro 2008 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 1V-289.

Kelionės dokumentą išrašo Asmens dokumentų išrašymo centras prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Informacija apie kelionės dokumento skelbiama Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto tinklalapyje.

Išdavimo ir keitimo pagrindai

Dokumentų pateikimo vieta

Pateikiami dokumentai

Prašymo nagrinėjimo terminai

Negaliojantis dokumentas

Grįžti

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-03 10:20:54