2. Pateikiami dokumentai

Asmuo, kuris įgijo Lietuvos Respublikos pilietybę gimdamas, kuriam Lietuvos Respublikos pilietybė buvo atkurta ar suteikta supaprastinta tvarka ir kuris po to neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, prie prašymo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo prideda šiuos dokumentus:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • vardo ar pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą, jeigu šie asmens duomenys buvo keisti po Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo;
  • dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo nėra kitos valstybės pilietis.

Šio dokumento nereikia pateikti asmeniui, kuris:

  • Lietuvos Respublikos pilietybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo gimdamas;
  • yra ištremtas iš okupuotos Lietuvos Respublikos iki 1990 m. kovo 11 d. arba yra šio asmens palikuonis;
  • yra išvykęs iš Lietuvos iki 1990 m. kovo 11 d. arba yra šio asmens palikuonis.

Jeigu dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo kreipiasi asmuo, turintis kitos valstybės pilietybę ir negalintis pateikti dokumentą, patvirtinantį bent vieną iš aukščiau nurodytų sąlygų, jis pateikia rašytinį pareiškimą, kad atsisakys turimos kitos valstybės pilietybės, kai jam bus grąžinta Lietuvos Respublikos pilietybė.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-06 10:41:53