archyvas

«201720182019
 
2019-03-26  Migracijos departamento Resursų valdymo skyrius į savo komandą kviečia archyvo tvarkytoją – darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį
2019-03-22  Klaipėdos apskrities Migracijos skyriuje keičiama dokumentų pateikimo tvarka užsienio valstybių piliečiams
2019-03-22  Ruošiatės keliauti?! Užsisakykite asmens dokumento galiojimo priminimą!
2019-03-22  Migracijos departamento interneto svetainėje skelbiama informacija apie priimtus sprendimus
2019-03-21  Lietuvos Respublikos pilietybė atkurta Ukrainoje gyvenusiai Lietuvos partizano anūkei
2019-03-19  Kauno Migracijos skyriuje keičiasi asmenų aptarnavimo tvarka
2019-03-14  Teismai patvirtina Migracijos departamento sprendimus
2019-03-13  Keičiasi Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams išduodamų dokumentų forma
2019-03-13  Asmenys pilietybės klausimais Migracijos departamente priimami tik pagal išankstinį užrašymą
2019-03-06  Migracijos tarnybai – 100 metų
2019-03-06  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2019-03-05  Elektrėnų migracijos tarnybos padalinyje keičiama užsieniečių prašymų pateikimo tvarka dėl leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje įforminimo
2019-02-22  Įgyvendintas prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektas „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“
2019-02-20  Pakeistas vizos išdavimo tvarkos aprašas (pakeitimai susiję su Patvirtintų įmonių sąrašu ir nacionalinių vizų išdavimu)
2019-02-18  Resursų valdymo skyrius į savo komandą kviečia informacinių technologijų sistemų administratorių (specialistą) – darbuotoją pagal darbo sutartį
2019-02-15  Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigalioja įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisos (dėl nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi)
2019-02-13  Alytaus migracijos skyriuje keičiama užsieniečių dokumentų pateikimo tvarka
2019-02-13  Panevėžio migracijos skyriuje keičiama užsieniečių dokumentų pateikimo tvarka
2019-02-11  Elektrėnų migracijos tarnybos padalinyje keičiama užsieniečių dokumentų pateikimo tvarka
2019-02-07  Prisiekė Lietuvos Respublikai
2019-02-06  Migracijos tarnybai 100 metų!
2019-01-30  Asmenų aptarnavimas Vilniaus migracijos valdyboje
2019-01-23  Imigracijos skyrius ieško naujų komandos narių (vyresniųjų specialistų, karjeros valstybės tarnautojų, 2 pareigybės)
2019-01-18  2018 metų II pusmečio pagrindiniai migracijos rodikliai Lietuvoje
2019-01-18  Prisieks Lietuvos Respublikai
2019-01-17  Ieškome naujo komandos nario į Prieglobsčio skyrių!
2019-01-14  PATIKSLINTA INFORMACIJA dėl pragyvenimo Lietuvos Respublikoje lėšų dydžio užsieniečiui, prašančiam išduoti nacionalinę vizą ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje
2019-01-09  Lietuvos Respublikos pilietybei – 100 metų
2019-01-02  Įsigalioja įstatymo pakeitimai atvykstantiems sportininkams, treneriams