Migracijos departamento kontaktai

Informacija apie Migracijos departamento prie VRM teikiamas paslaugas teikiama telefonu +370 5 271 7112.

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių, pvz.: vardas.pavarde@vrm.lt.

Vardas, pavardė Pareigos  Telefono Nr.

Vadovybė

 Evelina Gudzinskaitė          

 Direktorė

 271 7235       

Resursų valdymo skyrius

 Rita Mikučionienė  Vedėja  219 8402
 Irena Merkienė  Vyresnioji patarėja  271 7118

   Teisės skyrius

 Vida Juciūtė  Vedėja  271 8615

   Kontrolės skyrius

 Loreta Leimontaitė  Vedėja  271 9491
 Irena Vaškelienė  Patarėja  219 8456

  Imigracijos skyrius 

 Lucija Voišnis  Vedėja  271 7171
 Sandra Barauskienė  Dokumentų tvarkytoja  271 8633

 Pilietybės skyrius  

 Jovita Kuzmickienė  Vedėja  219 8443
 Daiva Vežikauskaitė  Vyresnioji patarėja  219 8417

Prieglobsčio skyrius   

 Viktor Ostrovnoj  Vedėjas  219 8464
 Dalia Kaukėnienė  Vyriausioji specialistė  271 8872
    

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-27 09:10:38