Spausdinti

2018-01-11  Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas

 

 


2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pasirašė iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. PMIF-1.2.1-V-01-001 „Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas“ paramos sutartį.

Projekto tikslas – rinkti informaciją apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis, tobulinti statistinių duomenų apie prieglobsčio prašytojus ir prieglobsčio suteikimą Lietuvos Respublikoje rinkimo ir analizės sistemas.

Siekiant užtikrinti kokybiškos ir Europos Sąjungos teisės aktus atitinkančios statistinės informacijos parengimą, šiuo metu vykdomas Užsieniečių registro Prieglobsčio modulio modernizavimas, ketinama pradėti interneto svetainės http://coi.migracija.lt, kurioje skelbiama informacija apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis, atnaujinimo darbus. Įgyvendinant projektą, buvo įsigyti 2 kompiuteriai su programine įranga.

Viena iš projekto veiklų – rengti pažymas apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis. Atsižvelgiant į tai, jog valstybės tarnautojas, atliekantis užsieniečio apklausą, turi įvertinti ir patikrinti, ar prašymas suteikti prieglobstį yra pagrįstas, t. y. užsieniečio kilmės valstybėje asmenys yra persekiojami dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų, gali būti kankinami, pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės ir laisvės, galima vidinio ar tarptautinio ginkluoto konflikto grėsme ir pan., ir siekiant objektyviai įvertinti prieglobsčio prašymą, būtina vadovautis ir oficialia bei patikima informacija apie kilmės šalį ir esamą situaciją toje šalyje. Įgyvendinant projektą buvo įsigyta prieiga prie tarptautinės naujienų agentūros portalo Factiva bei Austrijos Raudonojo Kryžiaus kilmės šalių, prieglobsčio tyrimų ir dokumentacijos centro (ACCORD), kuris atlieka nepriklausomus ir objektyvius tyrimus bei rengia pažymas apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis, paslaugos. Naudojantis šių institucijų teikiama informacija parengta 15 pažymų apie prieglobsčio prašytojų kilmės šalis.

Projektas bus įgyvendintas iki 2019 m. rugsėjo 21 d., projektui skirta lėšų suma – 92 679,65 Eur.

 

 

 

Atgal