Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Europos Sąjungos valstybių narių piliečių ir jų šeimos narių atvykimas ir gyvenimas Lietuvos Respublikoje

 

Ši skiltis skirta asmenims, kurie yra Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių piliečiai, Europos laisvosios prekybos asociacijos (toliau – ELPA) valstybių narių piliečiai, taip pat jų šeimos nariams ar kitiems asmenims, kurie pagal ES teisės aktus naudojasi laisvo judėjimo ES teise, jeigu jie atvyksta į Lietuvą kartu ar pas ES valstybės narės pilietį arba kartu su Lietuvos Respublikos (tolisu – LR) piliečiu, kuris yra pasinaudojęs laisvo judėjimo ES teise.

Jeigu esate ES valstybės narės piliečio šeimos narys, tačiau į Lietuvą atvykstate savarankiškai, t.y. be ES valstybės narės piliečio ar ne pas jį, žiūrėkite čia.

Jeigu esate ES valstybės narės pilietis, galite atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.

Jeigu esate ES valstybės narės pilietis ir atvykote gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau negu 3 mėnesiams per pusę metų, Jums gal būti išduota teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimas.

Kartu su Jumis arba pas Jus gali atvykti šeimos nariai, kurie nėra ES valstybių narių piliečiai, ir būti iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos. Tačiau, jeigu jie atvyko kartu su Jumis arba pas Jus ir ketina gyventi Lietuvos Respublikoje ilgiau negu 3 mėnesius per pusę metų, privalo gauti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę.

Kreipiantis dėl pažymėjimo ar kortelės kartu su prašymu pateikiami reikiamų dokumentų originalai arba jų kopijos, kurių tikrumas turi būti paliudytas dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos (pvz. notaro). Jeigu kartu su prašymu pateikiami užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai, išskyrus kelionės dokumentus, arba jų kopijos, paliudytos dokumentų kopijų tikrumo paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, tai šie dokumentai turi būti patvirtinti pažyma (Apostille) arba legalizuoti ir išversti į lietuvių kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertimo iš vienos kalbos į kitą paliudijimo teisę turinčio asmens ar institucijos, pvz. tvirtinamas vertimų biuro spaudu). Išimtys: legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) nereikia dokumentų, išduotų Estijoje, Latvijoje, Moldovoje, Rusijoje ir Ukrainoje, taip pat dokumentų, kuriuos išdavė Lietuvai akredituotos kitų šalių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos.   

ILGIAU NEI 3 MĖNESIAMS:

ES PILIETIS: ATVYKAU DIRBTI ES PILIETIS: ATVYKAU MOKYTIS
ES PILIETIS: TURIU LĖŠŲ PRAGYVENTI    ES PILIEČIO ŠEIMOS NARYS

ILGIAU NEI 5 METAMS:

  ES PILIETIS: LIETUVIŠKOS ŠAKNYS   ES PILIETIS: ILGALAIKIS GYVENIMAS
     ES PILIEČIO ŠEIMOS NARYS

 

 Neradote Jus dominančios informacijos? Parašykite mums!

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-27 13:23:57