Spausdinti

2019-02-22  Įgyvendintas prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programos projektas „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“

2015 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Europos socialinio fondo agentūra ir Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) pasirašė iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. PMIF-1.1.4-V-01-001 „Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas“ sutartį.

Migracijos departamentas, kaip įgaliotoji institucija, privalo organizuoti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą prieglobsčio prašytojams prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo, apklausų metu ir tuo atveju, kai užsieniečiui panaikinamas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ užtikrina prieglobsčio prašytojo teisę į vertėją prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo metu ir nustato, kad prieglobsčio prašytojas turi teisę pasinaudoti nemokamomis vertėjo paslaugomis ir turi būti supažindinamas su visais dėl jo priimtais sprendimais jam suprantama kalba. Europos žmogaus teisių konvencija užtikrina teisę į veiksmingą teisinę gynybą, o valstybei, neužtikrinusiai šios teisės įgyvendinimo, gali būti nustatytas Europos žmogaus teisių konvencijos pažeidimas.

Projekto tikslas – užtikrinti tinkamą prieglobsčio prašytojų teisę į vertimą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą ir prieglobsčio prašytojų informavimą apie prieglobsčio procedūrą Lietuvos Respublikoje ar atskirus jos etapus, prieglobsčio prašytojų teises, pareigas ir jų įgyvendinimą.

Projekto metu 615 tikslinės grupės atstovų buvo suteiktos 834 teisinės paslaugos, 804 vertimo paslaugos, parengta ir atspausdinta 1500 vnt. atmintinių apie prieglobsčio procedūrą Lietuvoje, prieglobsčio prašytojų teises ir pareigas rusų, anglų, arabų, gruzinų, prancūzų, vietnamiečių, dari, puštu, hindi bei ispanų kalbomis, skirtų prieglobsčio prašytojams. Atmintinėse pateikiama išsami informacija apie tai, kas yra prieglobstis, kokia yra prieglobsčio prašymo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo tvarka, nurodytos prieglobsčio prašytojo teisės ir pareigos Lietuvos Respublikoje, kol nagrinėjamas jų prašymas suteikti prieglobstį, pateikti svarbių valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų kontaktai.

Projekto veikloms įgyvendinti skirta ir panaudota suma sudaro 110 tūkst. Eur.

 

Atgal