1. 101 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, jeigu jis yra darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo (101 str. 1 d. 1 p.), turi pateikti:

 1. nustatytos formos prašymą;
 2. galiojantį ES piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę (duomenims sutikrinti su prašyme nurodytais ES piliečio duomenimis);
 3. dokumentus, patvirtinančius pažymos išdavimo pagrindą:
    
  • darbo sutartį ar į Lietuvos Respubliką ES pilietį siunčiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos raštą, patvirtinantį teisėtą jo darbą Lietuvos Respublikoje; arba dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės, įstaigos ar organizacijos savininkas ir (ar) vadovas, kai Juridinių asmenų registre tokių duomenų nėra; arba
    
  • kitus dokumentus, įrodančius jo teisėtą veiklą Lietuvoje.

Prie prašymo pridedamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka, užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille) teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus dokumentas neturi būti legalizuotas ar patvirtintas šia pažyma, išversti į lietuvių kalbą, o vertimai – patvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka.

Prieš pateikiant prašymą privaloma sumokėti 8,60 Eur valstybės rinkliavą už pažymos išdavimą arba keitimą. 

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-30 14:41:31