Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Atmintinės prieglobsčio prašytojams

2013 m. birželio 26 d. priimtame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 603/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai (Dublino III reglamentas), yra nustatyta pareiga kiekvienai valstybei pateikti prieglobsčio prašančiam asmeniui jam suprantama kalba atmintines, kuriose jis būtų informuotas apie Dublino III reglamento tikslus ir padarinius, atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijus, galimybę apskųsti sprendimą dėl perdavimo, pirštų atspaudų ėmimą ir kt.

Prašome iš žemiau esančio sąrašo išsirinkti konkrečiam atvejui tinkamą atmintinę ir ją atspausdinus įteikti prieglobsčio prašytojui:

DUBLIN A atmintinė – turi būti dalinama visiems pilnamečiams prieglobsčio prašytojams, pateikusiems prieglobsčio prašymą.

DUBLIN UAM atmintinė – turi būti dalinama visiems nelydimiems nepilnamečiams prieglobsčio prašytojams.

DUBLIN B atmintinė – turi būti dalinama tiems prieglobsčio prašytojams, kuriems priimtas sprendimas pradėti Dublino procedūrą.

DUBLIN BORDER atmintinė – turi būti dalinama užsieniečiams, kurių pirštų atspaudai imamai remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/2013 (Eurodac reglamento) 14 straipsniu (nuo 2015-07-20).

DUBLIN STAY atmintinė – turi būti dalinama užsieniečiams, kurių pirštų atspaudai imamai remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 603/2013 (Eurodac reglamento) 17 straipsniu (nuo 2015-07-20).

INFORMACIJA PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJAMS

Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-07 09:27:53