Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Verslas

Galite atvykti į Lietuvą užsiimti verslu. Jeigu įmonė, kurios vadovu ar dalyviu esate vykdo teisėtą veiklą daugiau kaip 6 mėnesius – galite gauti leidimą laikinai gyventi (jis išduodamas paprastai 2 metams, vėliau gali būti keičiamas). Prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi nagrinėjimo laikotarpiui galite gauti nacionalinę vizą.

Nacionalinę vizą taip pat galite gauti, jeigu esate įmonės, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš metus iki prašymo išduoti Jums nacionalinę vizą pateikimo dienos, dalyvis arba vadovas.

Nutraukę verslą, paprastai privalote išvykti iš Lietuvos.

 

Aš esu LR įregistruotos ĮMONĖS DALYVIS IR VADOVAS AR AKCININKAS

Esu dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki mano kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje visą darbo laiką dirba LR, kitos ES valstybės narės ar ELPA valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius, ir kurios nuosavo kapitalo (ne AB ir ne UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – mano investuotos lėšos ar kitas turtas, ir esu šios įmonės vadovas arba AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo.

Aš esu LR įregistruotos ĮMONĖS VADOVAS IR KETINU DIRBTI ŠIOJE ĮMONĖJE

Esu įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki mano kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo pagal verslo planą vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje visą darbo laiką dirba LR, kitos ES valstybės narės ar ELPA valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai, kuriems mokamas mėnesinis darbo užmokestis bendrai sudaro ne mažiau kaip 2 Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžius, ir kurios nuosavo kapitalo (ne AB ir ne UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, vadovas ir mano atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje.

 

 

 

Aš esu LR įregistruotos įmonės DALYVIS, investavęs į įmonės nuosavą kapitalą (turtą) ne mažiau kaip 260 000 eurų, ir VADOVAS AR AKCININKAS

Esu dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki kreipimosi dėl leidimo gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje yra įsteigtos ne mažiau kaip penkios darbo vietos ir jose visą darbo laiką dirba LR, kitos ES valstybės narės ar ELPA narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir į kurios nuosavą kapitalą (ne AB ir ne UAB atveju – turtą) esu investavęs ne mažiau kaip 260 000 eurų, ir esu įmonės vadovas arba AB ar UAB akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo.
Aš esu LR įregistruotos įmonės, kurios nuosavo kapitalo (turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų, VADOVAS IR KETINU DIRBTI ŠIOJE ĮMONĖJE

Esu vadovas įmonės, kuri vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurios nuosavo kapitalo (ne AB ir ne UAB atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 500 000 eurų ir kurioje įsteigtos ne mažiau kaip dešimt darbo vietų ir jose visą darbo laiką dirba LR, kitos ES valstybės narės ar ELPA valstybės narės piliečiai ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai ir šiems darbuotojams mokamas mėnesinis darbo užmokestis, ne mažesnis negu Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto ketvirčio šalies ūkio (įtraukiant ir individualių įmonių darbo užmokesčio duomenis) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydis, arba užsieniečiai, kurie turi leidimą laikinai gyventi, išduotą kaip aukštos profesinės kvalifikacijos darbuotojui, ir mano atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje.

Aš esu STARTUOLIS

Ketinu užsiimti teisėta veikla, susijusia su naujų technologijų ar kitų Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai reikšmingų naujovių diegimu 

 

Neradote Jus dominančios informacijos? Parašykite mums!

   Grįžti atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-24 15:49:32