Administracinės paslaugos

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos teikėjas

Procedūros, susijusios su asmenų skundų dėl Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos veiksmų, neveikimo ar priimtų administracinių sprendimų nagrinėjimu (schema)

MD

Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai

Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymas (schema)
Prašymo formos 

MD

 Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimas (schema)
Prašymo formos

MD

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas supaprastinta tvarka (schema)
Prašymo formos

MD

Lietuvių kilmę patvirtinančio pažymėjimo išdavimas (schema)
Prašymo formos

MD

Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimas (schema)
Prašymo formos

MD

Teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio pažymėjimo išdavimas (schema)
Prašymo formos

MD

Vaikų Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas arba Lietuvos Respublikos pilietybės turėjimo fakto konstatavimas (schema)
Prašymo pildymo tvarka

MD

Užsieniečių teisinės padėties Lietuvos Respublikoje klausimai

Šengeno vizos galiojimo laiko pratęsimas (schema)

MD, MT*

Daugkartinės nacionalinės vizos išdavimas (schemos)

MD, MT*, URM

Leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimas, keitimas (schemos)

MT, MD, URM

Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimas, keitimas (schemos)

MT, MD

Užsieniečio paso išdavimas, keitimas (schema)

MT, MD

Prieglobsčio suteikimas (nesuteikimas) ir leidimo nuolat arba laikinai gyventi išdavimas (schema)

VSAT, MT, MD

Naudojami sutrumpinimai:

MD - Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

MT - Teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai

MT* Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius

URM - Lietuvos Respublikos konsulinės įstaigos, Užsienio reikalų ministerijos konsulinis departamentas

VSAT - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-19 14:48:35