Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Sveikatos draudimą patvirtinantis dokumentas

Užsieniečiai, norintys gauti ar pasikeisti leidimą laikinai gyventi, kartu su prašymu išduoti arba pakeisti leidimą laikinai gyventi turi pateikti sveikatos draudimą, atitinkantį tokius reikalavimus:  

  • draudimas turi garantuoti būtinosios medicinos pagalbos, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, išlaidų ir išlaidų, galinčių atsirasti dėl užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę dėl sveikatos priežasčių (transportavimo, įskaitant asmens sveikatos priežiūros specialisto (specialistų) palydą), apmokėjimą; ir
  • draudimas turi galioti visą užsieniečio buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpį.  

Sveikatos draudimo nereikia, jeigu užsienietis pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad jis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais atvejais yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarime Nr. 715 „Dėl įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu užsieniečiui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas“ nustatytu atveju Lietuvos Respublikoje gyvenančio Lietuvos Respublikos piliečio arba užsieniečio pasirašytą įsipareigojimą apmokėti išlaidas už gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu jam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir ne mažiau kaip 3 draudimo įmonių raštus, patvirtinančius, kad dėl užsieniečio senyvo amžiaus ar sveikatos būklės atsisakoma jį drausti sveikatos draudimu.  

Sveikatos draudimą arba alternatyvius dokumentus užsienietis gali pateikti ir kreipdamasis dėl leidimo laikinai gyventi įforminimo. 

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimas  Nr. 715 "Dėl įsipareigojimo apmokėti gyvenimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu užsieniečiui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas".

Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-14 09:01:02