Nuo liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

ES PILIEČIŲ IR JŲ ŠEIMOS NARIŲ ATVYKIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ

ES valstybės narės pilietis gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.

ES valstybės narės piliečio šeimos nariai gali atvykti į Lietuvos Respubliką kartu su ES valstybės narės piliečiu arba atvykti pas jį ir būti Lietuvos Respublikoje iki 3 mėnesių, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos.

ES valstybės narės pilietis neįleidžiamas į Lietuvos Respubliką, jeigu:

  • neturi galiojančio kelionės dokumento, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis, ES teisės aktas arba Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenustato kitaip;
  • jo buvimas Lietuvos Respublikoje keltų grėsmę valstybės saugumui, viešajai tvarkai arba žmonių sveikatai.

Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo asmenų judėjimo teise, taikomos tokios pat nuostatos kaip ir ES valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams.

Užsieniečiui, pateikusiam dokumentus, įrodančius, kad jis yra ES valstybės narės piliečio, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos narys, Šengeno viza išduodama, atitikus kitus reikalavimus, per kiek įmanoma trumpiausią laiką ir nemokamai.

ES valstybės narės piliečio šeimos nariui nereikia vizos atvykti į Lietuvos Respubliką, jeigu jis turi kitoje ES valstybėje narėje išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę.

Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-04 09:33:05