Iki liepos 1 d. puslapyje informacija yra nuolat naujinama, atsiprašome už laikinus nepatogumus!   Brexit: what UK nationals need to know       Priimti sprendimai dėl LLG       Priimti sprendimai dėl vizų     

Administracinė atsakomybė

Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, buvimo ar gyvenimo Lietuvos Respublikoje, vykimo per Lietuvos Respubliką tranzitu ar išvykimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 538 straipsnį užtraukia įspėjimą arba baudą nuo septyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

Neteisėtas valstybės sienos perėjimas dėl neatsargumo pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 537 straipsnį užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems paso ar jį atitinkančio kito kelionės dokumento, taip pat, jei būtina, užsieniečio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 539 straipsnį užtraukia baudą nuo septyniasdešimt iki šešių šimtų eurų. 

Toks nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 

Sąlygų užsiimti kita, negu atliekama pagal darbo sutartį, veikla sudarymas užsieniečiams, neturintiems leidimo užsiimti tokia veikla, kai leidimą būtina turėti, ir užsieniečio teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančio dokumento, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 540 straipsnį užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

Lietuvos Respublikos su kaimynine trečiąja šalimi sudarytu dvišaliu susitarimu įgyvendinamo vietinio eismo per sieną režimo pažeidimas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 543 straipsnį užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų. Toks nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų. Melagingų duomenų pateikimas kvietimams užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką patvirtinti arba pagalba kitu neteisėtu būdu užsieniečiui gauti teisę būti ar gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 541 straipsnį užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų. 

Toks nusižengimas, padarytas pakartotinai užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

Informacijos apie leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turinčio užsieniečio mokymosi, studijų, stažuotės ar kvalifikacijos tobulinimo nutraukimą nepateikimas laiku vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 542 straipsnį užtraukia baudą švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 

Informacijos apie darbo sutarties su leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turinčiu užsieniečiu nutraukimą, o nustatytais atvejais – apie jo darbo užmokesčio sumažėjimą nepateikimas laiku vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai užtraukia baudą darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-10 12:48:41
           
{