Tarptautinės sutartys

  • Europos Ekonominės Erdvės sutartis (anglų kalba) ir jos protokolai.
  • 1999 m. birželio 21 d. Susitarimas tarp Europos Bendrijos ir jos Valstybių narių, iš vienos pusės, ir Šveicarijos Konfederacijos, iš kitos pusės, dėl laisvo asmenų judėjimo (anglų kalba).
  • 1963 m. rugsėjo 12 d. Susitarimas, steigiantis asociaciją tarp Europos Ekonominės Bendrijos ir Turkijos bei papildomas protokolas:
    • 1980 m. rugsėjo 19 d. EEB ir Turkijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/80 (anglų kalba).

  1. Readmisijos klausimai

Grįžti

Paskutinis atnaujinimas: 2014-09-19 10:39:25